Stadsvandring under jorden i Göteborg på månadsmötet i mars.

24 mars, 2020

Tillsammans med ett tjugotal av klubbens medlemmar fick vi tillfälle att under kunnig ledning ta oss ner under jorden i centrala Göteborg. Vår guide Margareta Björklund från Walknet mötte oss utanför Lärarhögskolan vid Grönsakstorget där vi sedan påbörjade vår tur med en mycket intressant genomgång av Göteborgs historia som bakgrund till varför det finns ett antal olika gångar och andra utrymmen under Göteborg.

Vi fick veta att det finns ett antal olika begrepp som beskriver befästningen av det historiska Göteborg så som ”ravelin, ”bastion” etcetera. Vi började med att gå ner under mark från Sahlgrensgatan där det finns ett antal gångar vilka tidigare fungerat som logement och annat under olika epoker.

Därefter ett besök i intilliggande garage i vilket man kunde se rester av stadsmuren Carolus Dux. Sedan gick vi vidare till vad som idag kallas Carolus Rex vid Esperantoplatsen där det finns ett stort utrymme liknande en mindre kyrksal där man tidigare lär tänkt lagra krut. Hela besöket varade ca 2 timmar och alla var mycket nöjda med det hela men kanske lite frusna efter att ha vistats under jord en tid.  / Kåre